ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده

کانال های خنک کاری با استفاده از پرینت سه بعدی
کانال های خنک کاری با استفاده از پرینت سه بعدی
6 آبان 1396
ساخت قطعات برای کارخانه های محصولات غذایی
ساخت قطعات برای کارخانه های محصولات غذایی
7 آبان 1396
ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده

ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده

تولید انبوه قطعات سفارشی به صورت پایدار تنها از طریق پرینت سه بعدی امکان پذیر است زیرا انعطاف پذیری طراحی بر مقرون به صرفه بودن تاثیر سوء نمی گذارد. به این دلیل صنعت پزشکی یکی از اولین استفاده کنندگان روش های ساخت افزودنی جهت ساخت قطعات سفارشی نظیر ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده، بود.
زیست سازگاری تیتانیوم پرینت شده با چاپگر سه بعدی فلز به اضافه قابلیت ساخت سازه ها و هندسه های پیچیده، درهای تازه ای را جهت کاهش مضرات عمل جراحی، تحریک رشد استخوانی و بهبود قابلیت های حرکتی بیمار به روی پزشکان گشوده است. در طراحی سفارش های مربوط به هر بیمار، خدمات پرینت سه بعدی نظیر روش SLM از لحاظ فنی تنها روش قابل انجام و مقرون به صرفه جهت تولید می باشد.

تولید انبوه قطعات سفارشی به صورت پایدار تنها از طریق پرینت سه بعدی امکان پذیر است زیرا انعطاف پذیری طراحی روی مقرون به صرفه بودن تاثیر سوء نمی گذارد. به این دلیل صنعت پزشکی یکی از اولین استفاده کنندگان روش های ساخت افزودنی جهت ساخت قطعات سفارشی نظیر ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده، بودند.
زیست سازگاری تیتانیوم پرینت شده با چاپگر سه بعدی فلز به اضافه قابلیت ساخت سازه ها و هندسه های پیچیده، درهای تازه ای را جهت کاهش مضرات عمل جراحی، تحریک رشد استخوانی و بهبود قابلیت های حرکتی بیمار به روی پزشکان گشوده است. در طراحی سفارش های مربوط به هر بیمار، خدمات پرینت سه بعدی نظیر روش SLM
تولید انبوه قطعات سفارشی به صورت پایدار تنها از طریق پرینت سه بعدی امکان پذیر است زیرا انعطاف پذیری طراحی روی مقرون به صرفه بودن تاثیر سوء نمی گذارد. به این دلیل صنعت پزشکی یکی از اولین استفاده کنندگان روش های ساخت افزودنی جهت ساخت قطعات سفارشی نظیر ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده، بودند.
زیست سازگاری تیتانیوم پرینت شده با چاپگر سه بعدی فلز به اضافه قابلیت ساخت سازه ها و هندسه های پیچیده، درهای تازه ای را جهت کاهش مضرات عمل جراحی، تحریک رشد استخوانی و بهبود قابلیت های حرکتی بیمار به روی پزشکان گشوده است. در طراحی سفارش های مربوط به هر بیمار، خدمات پرینت سه بعدی نظیر روش SLM
از لحاظ فنی تنها روش قابل انجام و مقرون به صرفه جهت تولید می باشد

 

دیدگاه ها بسته شده است