ساخت قطعات برای کارخانه های محصولات غذایی

ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده
ایمپلنت ها و ابزارهای پزشکی شخصی سازی شده
6 آبان 1396
ساخت قطعات سفارشی و بادوام اتوماسیون صنعتی
ساخت قطعات سفارشی و بادوام اتوماسیون صنعتی
8 آبان 1396
ساخت قطعات برای کارخانه های محصولات غذایی

ساخت قطعات برای کارخانه های محصولات غذایی

کارخانه های فرآوری محصولات غذایی بسیاری از اوقات به قطعات سفارشی نیاز پیدا می کنند. ساخت ابزار برای این قطعات با تیراژ کم غالبا هزینه تولید را افزایش می دهد. هزینه های ساخت با خدمات پرینت سه بعدی فلز که به تعداد قطعات تولیدی وابسته نیست، سبب کاهش هزینه ها می شود.
علاوه بر این ذات زیست سازگار تیتانیوم پرینت شده با چاپگر سه بعدی به روش SLM یا روش های دیگر، اجازه تماس مستقیم با غذا و مایعات را به این قطعات می دهد. این ویژگی همراه با انعطاف پذیری ساخت و طراحی، فضای بیشتری را برای طراحی و تولید قطعات کاربردی پیچیده که در گرفتن، تامین کردن و قرار دادن مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، فراهم می کند. با افزایش کارایی قطعات می توان تعداد قطعات را کاهش داد که با این کار ریسک زمان غیر قابل استفاده بودن دستگاه و نیاز به نگهداری از آن کاهش می یابد.

. کارخانه های فرآوری محصولات غذایی بسیاری از اوقات به قطعات سفارشی نیاز پیدا می کنند. ساخت ابزار برای این قطعات با تیراژ کم غالبا هزینه تولید را افزایش می دهد. هزینه های ساخت با خدمات پرینت سه بعدی فلز که به تعداد قطعات تولیدی وابسته نیست، سبب کاهش هزینه ها می شود.
علاوه بر این ذات زیست سازگار تیتانیوم پرینت شده باچاپگر سه بعدی به روش SLM یا روش های دیگر، اجازه تماس مستقیم با غذا و مایعات را به این قطعات می دهد. این ویژگی همراه با انعطاف پذیری ساخت و طراحی، فضای بیشتری را برای طراحی و تولید قطعات کاربردی پیچیده که در گرفتن، تامین کردن و قرار دادن مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، فراهم می کند. با افزایش کارایی قطعات می توان تعداد قطعات را کاهش داد که با این کار ریسک زمان غیر قابل استفاده بودن دستگاه و نیاز به نگهداری از آن کاهش می یابد.
. کارخانه های فرآوری محصولات غذایی بسیاری از اوقات به قطعات سفارشی نیاز پیدا می کنند. ساخت ابزار برای این قطعات با تیراژ کم غالبا هزینه تولید را افزایش می دهد. هزینه های ساخت با خدمات پرینت سه بعدی فلز که به تعداد قطعات تولیدی وابسته نیست، سبب کاهش هزینه ها می شود.
علاوه بر این ذات زیست سازگار تیتانیوم پرینت شده باچاپگر سه بعدی به روش SLM یا روش های دیگر، اجازه تماس مستقیم با غذا و مایعات را به این قطعات می دهد. این ویژگی همراه با انعطاف پذیری ساخت و طراحی، فضای بیشتری را برای طراحی و تولید قطعات کاربردی پیچیده که در گرفتن، تامین کردن و قرار دادن مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، فراهم می کند. با افزایش کارایی قطعات می توان تعداد قطعات را کاهش داد که با این کار ریسک زمان غیر قابل استفاده بودن دستگاه و نیاز به نگهداری از آن کاهش می یابد
. کارخانه های فرآوری محصولات غذایی بسیاری از اوقات به قطعات سفارشی نیاز پیدا می کنند. ساخت ابزار برای این قطعات با تیراژ کم غالبا هزینه تولید را افزایش می دهد. هزینه های ساخت با خدمات پرینت سه بعدی فلز که به تعداد قطعات تولیدی وابسته نیست، سبب کاهش هزینه ها می شود.
علاوه بر این ذات زیست سازگار تیتانیوم پرینت شده باچاپگر سه بعدی به روش SLM یا روش های دیگر، اجازه تماس مستقیم با غذا و مایعات را به این قطعات می دهد. این ویژگی همراه با انعطاف پذیری ساخت و طراحی، فضای بیشتری را برای طراحی و تولید قطعات کاربردی پیچیده که در گرفتن، تامین کردن و قرار دادن مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، فراهم می کند. با افزایش کارایی قطعات می توان تعداد قطعات را کاهش داد که با این کار ریسک زمان غیر قابل استفاده بودن دستگاه و نیاز به نگهداری از آن کاهش می یابد

دیدگاه ها بسته شده است