پرینتر سه بعدی فلز جهت ساخت نمونه و تولید ابزار

پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی فلزی با پرینتر SLM
22 آذر 1396
ساخت افزودنی
مزایای ساخت افزودنی با تکنولوژی پرینت سه بعدی
25 آذر 1396
پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی فلز جهت ساخت نمونه و تولید ابزار

تکنولوژی پرینتر SLM ساخت تکه های قالب لاستیک را در زمان کوتاه تر و هزینه کم تر ممکن ساخته است. از خدمات پرینتر سه بعدی فلز
چه برای نمونه زنی و چه برای تولید ابزار جهت تولید انبوه می توان بهره برد. استفاده از چاپگر SLM به سازندگان تایر اجازه می دهد که طراحی های پیچیده تری برای شیارهای لاستیک بسازند یا حتی طراحی هایی با هندسه های سه بعدی پیچیده برای نسل بعدی پروفیل تایرها ایجاد نمایند.
سازندگان تایر با استفاده از دستگاه SLM اقدام به بهبود چسبندگی تایر روی سطوح تر و افزایش پایداری آن روی سطوح خشک با بهینه سازی شکاف ها روی شیارهای تایر (که تحت عنوان تیغه های تایر شناخته می شوند) نموده اند.

دیدگاه ها بسته شده است