مقالات

20 مهر 1396
خدمات پرینت سه بعدی فلز

برخی از مزایای خدمات پرینت سه بعدی فلز

از مزایای دیگر خدمات پرینت سه بعدی فلز این است که می توان سازه های پیچیده درونی را با سایر هندسه ها مانند پوسته بیرونی ترکیب […]
18 مهر 1396

نمونه ای از کاربرد پرینتر SLM

نمونه ای دیگر از موارد استفاده پرینتر SLM  را می توان در قطعاتی که یک سلول واحد در حجم آن ها تکرار می شود مشاهده نمود. […]
16 مهر 1396
ساخت قطعات فلزی

ساخت قطعات فلزی و قالب ها

ساخت قطعات فلزی یکی از مزایای ساخت به روش پرینت سه بعدی فلز امکان وارد نمودن مستقیم یک عملکرد در ساخت قطعاتی مانند قالب ها یا […]
14 مهر 1396
ساخت افزودنی فلزات

تکنولوژی های ساخت افزودنی فلزات

تکنولوژی های متفاوتی برای سیستم های ساخت افزودنی فلزات مورد استفاده قرار می گیرند که بر اساس منبع انرژی یا روش اتصال ذرات ماده به یکدیگر […]
12 مهر 1396
پرینت سه بعدی

روش ساخت افزودنی یا پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی روش ساخت افزودنی که تحت عنوان پرینت سه بعدی نیز شناخته می شود، تکنولوژی ساخت قطعات سه بعدی به صورت لایه به لایه […]
2 مهر 1396
ساخت افزودنی فلزات یا پرینت سه بعدی فلز

ساخت افزودنی فلزات یا پرینت سه بعدی فلز

ساخت افزودنی فلزات یا پرینت سه بعدی فلز، امکان تولید قطعات پیچیده بدون محدودیت های طراحی در روش های مرسوم ساخت را فراهم می کند. استفاده […]