طراحی و بهینه سازی قطعاتخدمات پرینت سه بعدی فلز با آزادسازی طراحی از محدودیت های موجود در فرآیندهای ساخت مرسوم، فرصت های جدیدی را فراهم کرده است که با استفاده از آن می توان قطعات را به صورت سفارشی ساخت و زمان رسیدن محصول به بازار مصرف را کاهش داد. همچنین در کاربردهایی که وزن قطعات اهمیت زیادی دارد، با استفاده از این روش می توان قطعات سبک تری ساخت که در عین حال سایر ویژگی های مطلوب نظیر استحکام قطعه را نیز کاهش نمی دهد در همین راستا و با تکیه بر توان متخصصین، می¬توانیم روش های بهینه سازی را روی قطعات صنعتی اعمال نموده و بهینه ترین هندسه ممکن که الزامات مربوط به طراحی نیز در آن لحاظ شده است، بدست آوریم و با توجه به توانایی پرینتر سه بعدی فلزی در ساخت قطعات پیچیده که امکان ساخت آنها با روش هی مرسوم ممکن نیست، اقدام به ساخت این قطعه بهینه شده نمائیم.