پرینت قطعات فلزیروش ساخت افزودنی (Additive Manufacturing) که از با عنوان پرینت سه بعدی نیز یاد می شود، روشی است که برخلاف روش های سنتی ساخت، قطعه مورد نظر را به صورت لایه به لایه و از پودر شکل می دهد. به کمک این روش ساخت قطعاتی با هندسه های پیچیده میسر شده است. علاوه بر این از این روش برای نمونه زنی سریع قطعات نیز استفاده می شود. در واقع این روش ابتداً صرفاٌ برای نمونه زنی قطعات در حال توسعه استفاده می شد. اما با پیشرفت این روش هم در بعد سرعت تولید و هم در بعد تنوع مواد اولیه، رفته رفته این روش به عنوان روشی برای ساخت قطعات به صورت سریالی خود را مطرح کرده است. مواد اولیه زیادی به عنوان خوراک در دستگاه های ساخت افزودنی و یا همان پرینترهای سه بعدی استفاده می شود. هنگامی که صحبت از کاربرد پرینترهای سه بعدی در صنایع مختلف مانند هوافضا، خودروسازی، پزشکی و نیروگاهی در میان است، پرینترهای فلزی خود را از سایر دستگاه ها با مواد مختلف متمایز می کنند. برای اولین بار در ایران، امکان ساخت قطعات فلزی به روش ساخت افزودنی (Additive Manufacturing)، که به پرینت سه بعدی نیز معروف است، را میسر کرده ایم.