قوانین

  1. سایت تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.
  2. جهت استفاده از اطلاعات و محتوای سایت ذکر منبع الزامی است.
  3. کلیه قیمت های سایت ماهانه به روز می شوند.
  4. فرآیند ساخت قطعات صرفا پس از تسویه حساب کامل آغاز می شود.
  5. در صورت انصراف از سفارش تولید قطعه توسط مشتری قبل از آغاز فرآیند ساخت، کل وجه به حساب بانکی خریدار مسترد خواهد شد.
  6. در صورت انصراف از سفارش تولید قطعه توسط مشتری بعد از آغاز فرآیند ساخت، هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.
  7. Metal 3D تنها نسبت به ساخت دقیق قطعه بر اساس فایل ارسالی توسط مشتری مسئولیت دارد و در قبال کارکرد قطعه تحت شرایط عملیاتی مختلف هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  8. ارسال قطعات تنها از طریق تیپاکس امکان پذیر است و هزینه ارسال نیز بر عهده مشتری می باشد.